وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  صفت او و صفت دشمنانش ( خطبه شماره 9 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

(9) (و من كلام له ( عليه السلام  )

  1. وَ قَدْ أَرْعَدُوا وَ أَبْرَقُوا.
  2. وَ مَعَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ الْفَشَلُ.
  3. وَ لَسْنَا نُرْعِدُ حَتَّى نُوقِعَ.
  4. وَ لَا نُسِيلُ حَتَّى نُمْطِرَ.

متن فارسی

9 سخنى از آن حضرت (علیه السلام)

  1. همانند تندر خورشيدند و چون آذرخش شعله افكندند.
  2. با اين همه، ترسيدند و در كار بماندند.
  3. ما چون تندر نمى خروشيم، مگر آن گاه، كه خصم را فرو كوبيم
  4. و سيل روان نمى كنيم مگر آن گاه كه بباريم.
قبلی بعدی