آن كه جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پُست كرده ، و آن كه راز سختى هاى خود را آشكار سازد خود را خوار كرده ، و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بى ارزش كرده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  روش مقابله با بیماری ها ( حکمت شماره 26 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

26.وَ قَالَ(عليه السلام ):امْشِ بِدَائِكَ مَا مَشَى بِكَ .


متن فارسی

26 .و فرمود (علیه السلام): تا درد همراه توست تو نيز با او همراهى كن.

قبلی بعدی