چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  روش مقابله با بیماری ها ( حکمت شماره 26 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

26.وَ قَالَ(عليه السلام ):امْشِ بِدَائِكَ مَا مَشَى بِكَ .


متن فارسی

26 .و فرمود (علیه السلام): تا درد همراه توست تو نيز با او همراهى كن.

قبلی بعدی