(از امام پرسيدند: اگر دُرِ خانة مردى را به رويش بندند، روزى او از كجا خواهد آمد ؟ فرمود) از آن جايى كه مرگ او مى آيد!.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  نکوهش بخل و ترس و فقر ( حکمت شماره 3 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

و فرمود (علیه السلام):

  1. وَ رُوِيَ أَنَّهُ ( عليه السلام  ) قَالَ فِي الْعِبَارَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضاً.
  2. الْمُسَالَمَةُ خَبْ ءُ الْعُيُوبِ.
  3. مَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ كَثُرَ السَّاخِطُ عَلَيْهِ.

متن فارسی

3.وَ قَالَ(عليه السلام ):

  1. و نيز روايت شده كه آن حضرت در بيان اين معنى فرموده است
  2. كه آشتى جويى، سرپوش عيبهاست.
  3. هر كه از خود خشنود بود، خشم گيرندگانش بسيارند
قبلی بعدی