(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >   نكوهش پیروان شیطان ( خطبه شماره 7 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

 (7) (و من خطبة له ( عليه السلام  ))

 1. اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ لِأَمْرِهِمْ مِلَاكاً.
 2. وَ اتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَاكاً.
 3. فَبَاضَ وَ فَرَّخَ فِي صُدُورِهِمْ.
 4. وَ دَبَّ وَ دَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ.
 5. فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ وَ نَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ.
 6. فَرَكِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ.
 7. وَ زَيَّنَ لَهُمُ الْخَطَلَ.
 8. فِعْلَ مَنْ قَدْ شَرِكَهُ الشَّيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ.
 9. وَ نَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَى لِسَانِهِ.

متن فارسی

خطبه اى از آن حضرت (علیه السلام)

 1. شيطان را ملاك كار خود قرار دادند
 2. و شيطان نيز آنان را شريك خود ساخت.
 3. پس، در سينه هايشان، تخم گذاشت و جوجه برآورد
 4. و بر روى دامنشان جنبيدن گرفت و به راه افتاد،
 5. از راه چشمانشان مى نگريست و از زبانشان سخن مى گفت،
 6. به راه خطايشان افكند
 7. و هر نكوهيدگى و زشتى را در ديده شان بياراست
 8. و در اعمالشان شريك شد،
 9. و سخن باطل خود بر زبان ايشان نهاد.
قبلی بعدی