روز انتقام گرفتن از ظالم سخت تر از ستمكارى بر مظلوم است
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  به يکی از عاملان ( نامه شماره 19 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

(و من كتاب له ( عليه‏ السلام  )) (إلى بعض عماله)

  1. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ دَهَاقِينَ أَهْلِ بَلَدِكَ شَكَوْا مِنْكَ غِلْظَةً وَ قَسْوَةً وَ احْتِقَاراً وَ جَفْوَةً وَ نَظَرْتُ فَلَمْ أَرَهُمْ أَهْلًا لِأَنْ يُدْنَوْا لِشِرْكِهِمْ وَ لَا أَنْ يُقْصَوْا وَ يُجْفَوْا لِعَهْدِهِمْ.
  2. فَالْبَسْ لَهُمْ جِلْبَاباً مِنَ اللِّينِ تَشُوبُهُ بِطَرَفٍ مِنَ الشِّدَّةِ وَ دَاوِلْ لَهُمْ بَيْنَ الْقَسْوَةِ وَ الرَّأْفَةِ وَ امْزُجْ لَهُمْ بَيْنَ التَّقْرِيبِ وَ الْإِدْنَاءِ وَ الْإِبْعَادِ وَ الْإِقْصَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

متن فارسی

نامه ای از آن حضرت (علیه السلام) به يکی از عاملانش

  1. اما بعد. دهقانان شهر تو، از درشتخويی و سخت دليت شکايت کرده اند که ايشان را تحقير می کنی و برايشان ستم روا می داری. نگريستم و ديدم که آنان هنوز مشرک اند و سزاوار آن نيستند که به خود نزديکشان سازی و چون در پناه اسلام اند نشايد که آنان را برانی يا برايشان ستم روا داری.
  2. پس شعار خود ساز، درشتی کردن را آميخته به نرمخويی. و روشی پيش گير، ميان شدت و رأفت. گاه آنها را به خود نزديک نمای و گاه از خود دور دار، اگر خدا خواهد.
قبلی بعدی