روز انتقام گرفتن از ظالم سخت تر از ستمكارى بر مظلوم است
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  ارزش علم و ادب و تفکر ( حکمت شماره 4 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

4.وَ قَالَ(عليه السلام):

  1. نِعْمَ الْقَرِينُ الرِّضَى.
  2. وَ الْعِلْمُ وِرَاثَةٌ كَرِيمَةٌ.
  3. وَ الْآدَابُ حُلَلٌ مُجَدَّدَةٌ.
  4. وَ الْفِكْرُ مِرْآةٌ صَافِيَةٌ.

متن فارسی

4 .و فرمود (علیه السلام):

  1.  بهترين همنشين خشنودى است از خواست خداوند
  2. و دانش، ميراثى است گرانمايه
  3. و آداب، زيورهايى نو به نو
  4. و انديشه، آينه اى صافى است.
قبلی بعدی