با مردم آن گونه معاشرت كنيد ، كه اگر مْرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق سوى شما آيند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  عزل عمر بن ابی سلمه ( نامه شماره 42 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

(42) (و من كتاب له ( عليه السلام  )) إلى عمر ابن أبي سلمة المخزومي و كان عامله على البحرين فعزله و استعمل نعمان ابن عجلان الزّرقي مكانه

  1. أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَدْ وَلَّيْتُ نُعْمَانَ ابْنَ عَجْلَانَ الزُّرَقِيَّ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَ نَزَعْتُ يَدَكَ بِلَا ذَمٍّ لَكَ وَ لَا تَثْرِيبٍ عَلَيْكَ فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوِلَايَةَ وَ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ فَأَقْبِلْ غَيْرَ ظَنِينٍ وَ لَا مَلُومٍ وَ لَا مُتَّهَمٍ وَ لَا مَأْثُومٍ
  2. فَلَقَدْ أَرَدْتُ الْمَسِيرَ إِلَى ظَلَمَةِ أَهْلِ الشَّامِ وَ أَحْبَبْتُ أَنْ تَشْهَدَ مَعِي فَإِنَّكَ مِمَّنْ أَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى جِهَادِ الْعَدُوِّ وَ إِقَامَةِ عَمُودِ الدِّينِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

متن فارسی

 نامه آن حضرت (علیه السلام) به عمر بن ابی سلمه مخزومی که عامل آن حضرت در بحرين بود. او را عزل کرده و نعمان بن عجلان زرقی را به جای او برگماشته است.

  1. اما بعد. من نعمان بن عجلان زرقی را بر بحرين امارت دادم و تو را، بی آنکه بر تو نکوهشی و سرزنشی باشد، از آنجا برداشتم. تو وظيفه خويش در امارت، نيک، به جای آوردی و امانتی را که به تو سپرده بودم، نيک ادا کردی. اينک به نزد من بيا. نه به تو بدگمانم و نه تو را ملامت می کنم و نه متهم هستی و نه گنهکار.
  2. می خواهم بر ستمکاران شامی بتازم و دوست دارم که تو هم با من باشی. زيرا از کسانی هستی که در جهاد با دشمن و برپای نگهداشتن دين به تو پشتگرم توان شد. ان شاء الله.
قبلی بعدی