اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  در باب خوارج ( خطبه شماره 58 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

 (58) (و قال ( عليه السلام  ) لما عزم على حرب الخوارج و قيل له إن القوم قد عبروا جسر النهروان

 1. مَصَارِعُهُمْ دُونَ النُّطْفَةِ
 2. وَ اللَّهِ لَا يُفْلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ
 3. وَ لَا يَهْلِكُ مِنْكُمْ عَشَرَةٌ
 4. يعني بالنطفة ماء النهر
 5. و هي أفصح كناية عن الماء و إن كان كثيرا جما
 6. و قد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم عند مضي ما أشبهه

متن فارسی

آن حضرت فرمود: هنگامى كه آهنگ جنگ با خوارج داشت به او گفتند كه ايشان از پل نهروان گذشته اند.

 1. قتلگاهشان اين سوى آب است.
 2. به خدا سوگند، حتى ده تن از ايشان زنده نماند
 3. و حتى، ده تن از شما كشته نشود.
 4. مراد از «نطفه»، در كلام امام، آب نهروان است
 5. و اين فصيح ترين تعبير است از آب.هر چند، هم بسيار باشد.
قبلی بعدی