آن كه جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پُست كرده ، و آن كه راز سختى هاى خود را آشكار سازد خود را خوار كرده ، و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بى ارزش كرده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  کشته شدن همه خوارج ( خطبه شماره 59 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

 (59) (و قال ( عليه السلام  ) لما قتل الخوارج فقيل له يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم

  1. كَلَّا وَ اللَّهِ إِنَّهُمْ نُطَفٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ
  2. وَ قَرَارَاتِ النِّسَاءِ
  3. كُلَّمَا نَجَمَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ
  4. حَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ لُصُوصاً سَلَّابِينَ

متن فارسی

و آن حضرت فرمود: هنگامى كه همه خوارج كشته شدند و او را گفتند، يا امير المؤمنين، همه آن قوم طعمه تيغ هلاكت گرديدند، فرمود:

  1. به خدا سوگند، كه آنها نطفه هايى هستند در پشت مردان
  2. و زهدان زنان.
  3. هر زمان از ايشان كسى سر برآورد و سرش قطع شود
  4. تا كسى باقى نماند، جز مشتى دزد و راهزن.
قبلی بعدی