وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  هنگامی که باران معاویه بر فرات غلبه یافتند ( خطبه شماره 51 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

 (51) (و من كلام له ( عليه السلام  ) لما غلب أصحاب معاوية أصحابه ( عليه السلام  ) على شريعة الفرات بصفين و منعوهم من الماء

 1. قَدِ اسْتَطْعَمُوكُمُ الْقِتَالَ
 2. فَأَقِرُّوا عَلَى مَذَلَّةٍ
 3. وَ تَأْخِيرِ مَحَلَّةٍ
 4. أَوْ رَوُّوا السُّيُوفَ مِنَ الدِّمَاءِ تَرْوَوْا مِنَ الْمَاءِ
 5. فَالْمَوْتُ فِي حَيَاتِكُمْ مَقْهُورِينَ
 6. وَ الْحَيَاةُ فِي مَوْتِكُمْ قَاهِرِينَ
 7. أَلَا وَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ قَادَ لُمَةً مِنَ الْغُوَاةِ
 8. وَ عَمَسَ عَلَيْهِمُ الْخَبَرَ
 9. حَتَّى جَعَلُوا نُحُورَهُمْ أَغْرَاضَ الْمَنِيَّةِ

متن فارسی

سخنى از آن حضرت (علیه السلام) هنگامى كه ياران معاويه در صفين بر آب فرات غلبه يافتند و آب را به روى اصحاب او بستند.

 1. از شما مى خواهند كه بر سفره جنگ مهمانشان كنيد
 2. و شما را دو راه در پيش است، يا تن به مذلّت دادن
 3. و فرو افتادن از منزلتى كه در آن هستيد،
 4. يا سيراب كردن شمشيرها از خون و سيراب كردن خود از آب.
 5. اگر مقهور شويد، زندگيتان مرگ است
 6. و اگر پيروز شويد، مرگتان زندگى است.
 7. بدانيد، كه معاويه جماعتى از گمراهان را به
 8. ميدان جنگ كشيد
 9. و حقيقت حال از آنان پوشيده داشت،
 10. تا گلوهاى خود هدف تير بلا ساختند.
قبلی بعدی