اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  پیروی از هواهای نفسانی ( نامه شماره 37 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

 (37) (و من كتاب له ( عليه السلام  )) (إلى معاوية)

  1. فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَشَدَّ لُزُومَكَ لِلْأَهْوَاءِ الْمُبْتَدَعَةِ وَ الْحَيْرَةِ الْمُتَّبَعَةِ مَعَ تَضْيِيعِ الْحَقَائِقِ وَ اطِّرَاحِ الْوَثَائِقِ الَّتِي هِيَ لِلَّهِ طِلْبَةٌ وَ عَلَى عِبَادِهِ حُجَّةٌ
  2. فَأَمَّا إِكْثَارُكَ الْحِجَاجَ فِي عُثْمَانَ وَ قَتَلَتِهِ فَإِنَّكَ إِنَّمَا نَصَرْتَ عُثْمَانَ حَيْثُ كَانَ النَّصْرُ لَكَ وَ خَذَلْتَهُ حَيْثُ كَانَ النَّصْرُ لَهُ وَ السَّلَامُ

متن فارسی

از نامه آن حضرت (علیه السلام) به معاويه

  1. سبحان الله چه بسيار است پيروی تو از هواهای بدعت آميز و چه سخت است گرفتار آمدنت به چنگ حيرت و سرگردانی. حقايق را ضايع می گذاری و پيمانها را به دور می افکنی. حقايق و پيمانهايی که خواسته خداوند است و حجت است بر بندگان او،
  2. اما در باره عثمان و قاتلانش، سخت به جدال برخاسته ای و فراوان سخن می گويی. تو خود روزگاری به ياری عثمان برخاستی که ياری کردنت به سود خودت بود و هنگامی از ياری کردن باز ايستادی و او را واگذاشتی که اگر ياريش می کردی به سود او بود. والسلام.
قبلی بعدی