(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  كشته شدن عثمان ( خطبه شماره 30 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

(30) (و من كلام له ( عليه السلام  ) (في معنى قتل عثمان)

 1. لَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَكُنْتُ قَاتِلًا.
 2. أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ لَكُنْتُ نَاصِراً.
 3. غَيْرَ أَنَّ مَنْ نَصَرَهُ لَا يَسْتَطِيعُ.
 4. أَنْ يَقُولَ خَذَلَهُ مَنْ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ.
 5. وَ مَنْ خَذَلَهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ نَصَرَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي.
 6. وَ أَنَا جَامِعٌ لَكُمْ أَمْرَهُ.
 7. اسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ الْأَثَرَةَ.
 8. وَ جَزِعْتُمْ فَأَسَأْتُمُ الْجَزَعَ.
 9. وَ لِلَّهِ حُكْمٌ وَاقِعٌ فِي الْمُسْتَأْثِرِ وَ الْجَازِعِ.

متن فارسی

 سخنى از آن حضرت (علیه السلام) در باره كشته شدن عثمان

 1. اگر به كشتن او فرمان مى دادم، قاتل او مى بودم.
 2. و اگر ديگران را از كشتنش منع مى كردم چنان بود كه به ياريش برخاسته ام.
 3. اما كسى كه ياريش كرده نمى تواند
 4. بگويد كه «من بهتر از كسى هستم كه از ياريش دست بداشت».
 5. و كسى كه او را خوار داشت و فروگذاشت، نمى تواند بگويد «كسى كه او را يارى كرد بهتر از من بود».
 6. من اكنون، به گونه اى مجمل و مختصر، سيره او را در حكومت براى شما بيان مى كنم:
 7. او به استبداد و خودكامگى فرمان مى راند و استبداد و خودكامگى اش سبب تباهى كارها شد.
 8. شما از او ناخشنود بوديد و در برافكندنش بيتابى مى كرديد، اين بيتابى شما هم ناستوده بود.
 9. خداى تعالى را حكمى است كه واقع خواهد شد، هم در حق آنكه استبداد مى ورزيد و هم در حق آنكه بيتابى و ناشكيبايى مى نمود.
قبلی بعدی