علم دو گونه است: علم فطرى و علم اكتسابي؛ اگر هماهنگ با علم فطري نباشد سودمند نخواهد بود.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  در باره خوارج ( خطبه شماره 60 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

 (60) (و قال ( عليه السلام  ) (في الخوارج)

  1. لَا تَقْتُلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي.
  2. فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ.
  3. كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَكَهُ.
  4. يعني معاوية و أصحابه.

متن فارسی

و آن حضرت فرمود: در باب خوارج

  1. پس از من خوارج را مكشيد.
  2. زيرا كسى كه خواستار حق بوده و به طلب آن برخاسته و به خطا رفته،
  3. همانند كسى نيست كه به طلب باطل برخيزد و به آن دست يابد.
  4. [مراد معاويه است و اصحاب او]
قبلی بعدی