چون سختى ها به نهايت رسد، گشايش پديد آيد، و آن هنگام كه حلقه هاى بلا تنگ گردد آسايش فرا رسد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عبدالمحمد آیتی)  >  به جرير بن عبد الله البجلی ( نامه شماره 8 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

نامه ای از آن حضرت (علیه السلام) به جرير بن عبد الله البجلی هنگامی که او را نزد معاويه فرستاده بود.

  1. اما بعد. چون نامه من به تو رسد، معاويه را وادار که کارش را با ما يکسره کند و بخواه که به طور جزم تصميم بگيرد.
  2. آن گاه مخيّرش کن ميان جنگی که مردم را از خانه هايشان براند يا صلحی که به خواری بپذيرد. اگر جنگ را اختيار کرد، همانند خودش عمل کن و اعلان جنگ نمای و اگر صلح را اختيار کرد، از او بيعت بستان. والسلام.

متن فارسی

 (8) (و من كتاب له ( عليه السلام  )) إلى جرير بن عبد الله البجلي لما أرسله إلى معاوية

  1. أَمَّا بَعْدُ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي فَاحْمِلْ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْفَصْلِ وَ خُذْهُ بِالْأَمْرِ الْجَزْمِ.
  2. ثُمَّ خَيِّرْهُ بَيْنَ حَرْبٍ مُجْلِيَةٍ أَوْ سِلْمٍ مُخْزِيَةٍ فَإِنِ اخْتَارَ الْحَرْبَ فَانْبِذْ إِلَيْهِ وَ إِنِ اخْتَارَ السِّلْمَ فَخُذْ بَيْعَتَهُ وَ السَّلَامُ.
قبلی بعدی