بْخل ننگ و ترس نقصان است . و تهيدستى مرد زيرك را در برهان كُند مى سازد و انسان تهيدست در شهر خويش نيز بيگانه است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  خوارج معنوی(وهابیت) ( خطبه شماره 59 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

.     59قَالَ (علیه السلام):  لما قتل الخوارج فقيل له يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم‏

 (1)كَلَّا وَ اللَّهِ إِنَّهُمْ نُطَفٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ قَرَارَاتِ النِّسَاءِ

(2)كُلَّمَا نَجَمَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ

(3)حَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ لُصُوصاً سَلَّابِينَ‏.


متن فارسی

چون خوارج کشته شدند به آن حضرت گفته شد که یا امیرالمؤمنین تمامی این قوم هلاک شدند حضرت فرمود:

(1)سوگند بخدا چنین نیست( تمام نشده اند عقیده تمام شدنی نیست بعداً اشخاصی می آیند و این عقیده زنده و تعقیب می کنند) ایشان نطفه هایی هستنددر صلب و پشت مردان و رحم زنان.

(2)هر زمانی از ایشان شاخی( فردی و جمعی) طلوع کند و بیرون آید بریده خواهد شد.

(3)تا آنکه آخر آنها دزدان غارتگر باشند( چنانکه همینطور شد: عقیده خوارج بوسیله فراریان و دیگران در جامعه پخش شد، یا خلفا و امراء  به جنگ برخاستند و مغلوب شدند بناچار مشغول زدن قافله ها و غارت دهات شدند.

قبلی بعدی