چون سختى ها به نهايت رسد، گشايش پديد آيد، و آن هنگام كه حلقه هاى بلا تنگ گردد آسايش فرا رسد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  نصیحت زبیر ( خطبه شماره 31 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

31.و من كلام له  (علیه السلام):لما أنفذ عبد الله بن عباس إلى الزبير يستفيئه إلى طاعته قبل حرب الجمل‏

(1)لَا تَلْقَيَنَّ طَلْحَةَ فَإِنَّكَ إِنْ تَلْقَهُ تَجِدْهُ كَالثَّوْرِ عَاقِصاً قَرْنَهُ

(2) يَرْكَبُ الصَّعْبَ وَ يَقُولُ هُوَ الذَّلُولُ

(3)وَ لَكِنِ الْقَ الزُّبَيْرَ فَإِنَّهُ أَلْيَنُ عَرِيكَةً

(4)فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ ابْنُ خَالِكَ

(5)عَرَفْتَنِي بِالْحِجَازِ وَ أَنْكَرْتَنِي بِالْعِرَاقِ

(6)فَمَا عَدَا مِمَّا بَدَا.

(7)[قال السيد الشريف و هو (علیه السلام) أول من سمعت منه هذه الكلمة أعني فما عدا مما بدا]


متن فارسی

از سخنان آن حضرت است زمانی که پیش از جنگ جمل عبدالله بن عباس را به سوی زبیر می فرستاد که از وا بخواهد باطاعت و فرمانبری حضرت برگردد

(1)با طلحه ملاقات نکن چون اگر با او ملاقات کنی او را مانند گاو نر می یابی که شاخش را بلند نگاهداشته و آماده جنگ است.

(2)سوار شتر ناهموار و بدخو می شود و می گوید که آن رام است(به کارهای سخت اقدام می کند و تند خوئی می کند ولی چنان پندارد که کارهایش آسان و خلق و خویش نرم است).

(3)ولی با زبیر ملاقات کن که او نرم خو و پاک طبیعت است.

(4)باو بگو که پسر دائیت میگوید: (مادر زبیر صفیه است که دختر عبدالمطلب و خواهر ابوطلب می باشد. بنابراین حضرت پسر دائی زبیر و زبیر پسر عمه حضرت می باشند).

(5)مرا در حجاز شناختی ولی در عراق انکار کردی (درمدینه موقع بیعت ابوبکر شمشیر کشیده و از حضرت دفاع می کرد، موقع شوراء حق خود ا به حضرت بخشید ولی در بصره بر علیه او لشکر کشی نمود).

(6)پس چه چیز باعث شد که تجاوز و عدول نمودی از آنچه تا حال از تو آشکار شده است.

(7)سید رضی می گوید: آن حضرت اولین کسی بود که از وی کلمه فماعدی ممابدا، شنیده شده است.

قبلی بعدی