وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  هشداری بشارت دهنده ( حکمت شماره 56 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

56.قَالَ (علیه السلام):  الْمَالُ مَادَّةُ الشَّهَوَاتِ‏.


متن فارسی

 امام (عليه السّلام) فرمود: آنکه ترا از خطا وبلا ترساند ماندن کسی است که ترا مژده داده است.

قبلی بعدی