كسى كه چيزى از او خواسته اند تا وعده نداده آزاد است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  سخاوت واقعی ( حکمت شماره 50 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

50.قَالَ (علیه السلام):  السَّخَاءُ مَا كَانَ ابْتِدَاءً- [فَإِذَا] فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَحَيَاءٌ وَ تَذَمُّمٌ‏.


متن فارسی

امام (عليه السّلام) فرمود:سخاوت آنست که ابتدایی ولی درخواست باشد، ولی آنچه در اثر درخواست باشد از روی شرمندگی و رفع سرزنش است.

قبلی بعدی