آن كه جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پُست كرده ، و آن كه راز سختى هاى خود را آشكار سازد خود را خوار كرده ، و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بى ارزش كرده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  چهار جمله پربار ( حکمت شماره 51 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

51.قَالَ (علیه السلام):  لَا غِنَى كَالْعَقْلِ وَ لَا فَقْرَ كَالْجَهْلِ وَ لَا مِيرَاثَ كَالْأَدَبِ وَ لَا ظَهِيرَ كَالْمُشَاوَرَةِ.


متن فارسی

امام (عليه السّلام) فرمود:هیچ بی نیازی مانند عقل نمی باشد، و هیچ نیاز مانند جهل و نادانی نمی باشد، وهیچ میراثی مانند ادب نیست، و هیچ یاور و پشتیبانی مانند مشورت نیست.

قبلی بعدی