وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( عمران علیزاده)  >  نقش شفاعت کننده ( حکمت شماره 60 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

60.قَالَ (علیه السلام):  الشَّفِيعُ جَنَاحُ الطَّالِبِ‏.


متن فارسی

امام (عليه السّلام) فرمود:شفاعت کننده بال و پرطالب حاجت است.

قبلی بعدی