دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  فضیلت علم و ادب و تفکر ( حکمت شماره 5 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

و آن حضرت فرمود:

  1. دانش میراثی‌ گرانبها،
  2. آداب پسندیده زیورهای‌ تازه،
  3. و اندیشه آیینه ای‌ صاف اسـت.

متن فارسی

5 - وَ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ:

  1. الْعِلْمُ وِراثَةٌ كَريمَةٌ،
  2. وَ الاْدابُ حُلَلٌ مُجَدَّدَةٌ،
  3. وَ الْفِكْرُ مِرْآةٌ صافِيَةٌ.
قبلی بعدی