اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  نکوهش بی تفاوتی ( حکمت شماره 18 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

18 - وَ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِى الَّذينَ اعْتَزَلُوا الْقِتالَ مَعَهُ:

خَذَلُوا الْحَقَّ، وَ لَمْ يَنْصُرُوا الْباطِلَ.


متن فارسی

و آن حضرت درباره کسانی‌ که از جهاد در کنار او دوری‌ جستند فرمود:

حق را فرو گذاشتند،و بـه یـاری‌ باطل برنخاسـتند.

قبلی بعدی