استوارى رأى با كسى است كه قدرت و دارايى دارد، با روى آوردن قدرت، روى آورد، و با پشت كردن آن روى بر تابد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  هرشخصی درخور سرزنش نیست ( حکمت شماره 15 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

15 - وَ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ:

ما كُلُّ مَفْتُون يُعاتَبُ.


متن فارسی

و آن حضرت فرمود:

نه هر گرفتاری‌ باید در معرض سرزنش قرار گیرد.

قبلی بعدی