وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  اقبال و ادبار روزگار ( حکمت شماره 9 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

9 - وَ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ:

  1. اِذا اَقْبَلَتِ الدُّنْيا عَلى قَوْم اَعارَتْهُمْ مَحاسِنَ غَيْرِهِمْ،
  2. وَ اِذا اَدْبَرَتْ عَنْهُمْ سَلَبَتْهُمْ مَحاسِنَ اَنْفُسِهِمْ.

متن فارسی

و آن حضرت فرمود:

  1. چون دنیا به ملّتی‌ روی‌ کند خوبیهای‌ دیگران را به آنان عاریت دهد،
  2. و چون پشت کند خوبی هایشان را از آنان سلب نماید.
قبلی بعدی