اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  برگرداندن زبیر به بیعت ( خطبه شماره 8 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

8.وَ مِنْ كَلام لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ يَعْنى بِـهِ الزُّبَيْرَ فى حـال اقْتَضَـتْ ذلِك

  1. يَزْعُمُ اَنَّهُ قَدْ بايَعَ بِيَدِهِ وَلَمْ يُبَايِعْ بِقَلْبِهِ. 
  2. فَقَدْ اَقَرَّ بِالْبَيْعَةِ،وَ ادَّعَى الْوَليجَةَ، 
  3. فَلْيَأْتِ عَلَيْها بِاَمْر يُعْرَفُ، وَ اِلاّ فَلْيَدْخُلْ فيما خَــرَجَ مِـنْـهُ.

متن فارسی

از سخنان آن حضرت است در شرایطى مقتضى براى برگرداندن زبیر به بیعت

  1. او گمان مى کند تنها با دست بیعت نموده نه با قلب. 
  2. پس به بیعتش با من اقرار کرده، و نسبت به امر باطنى مدّعى است، 
  3. باید بر اثبات مدعایش دلیل مقبول بیاورد، وگرنه واجب است به همان بیعت اول بازگردد.
قبلی بعدی