(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  فضیلت علم و ادب و تفکر ( حکمت شماره 5 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

و آن حضرت فرمود:

  1. دانش میراثی‌ گرانبها،
  2. آداب پسندیده زیورهای‌ تازه،
  3. و اندیشه آیینه ای‌ صاف اسـت.

متن فارسی

5 - وَ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ:

  1. الْعِلْمُ وِراثَةٌ كَريمَةٌ،
  2. وَ الاْدابُ حُلَلٌ مُجَدَّدَةٌ،
  3. وَ الْفِكْرُ مِرْآةٌ صافِيَةٌ.
قبلی بعدی