دانش، ميراثى گرانبها ، و آداب ، زيورهاى هميشه تازه ، و انديشه ، آيينه اى شفاف است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  چشم پوشی از لغزش جوانمردان ( حکمت شماره 20 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

20 - وَ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ:

اَقيلُوا ذَوِى الْمُرُوءاتِ عَثَراتِهِمْ، فَما يَعْثُرُ مِنْهُمْ عاثِرٌ اِلاّ وَ يَدُهُ بِيَدِاللّهِ يَرْفَعُهُ.


متن فارسی

و آن حضرت فرمود:

از لغزش جوانمردان بگذرید، چه اینکه کسی‌ از آنها نیست که بلغزد جز آنکه خدایش دست گیرد و بلندش سازد.

قبلی بعدی