وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  زهد حقیقی ( حکمت شماره 28 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

28 - وَ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ:

اَفْضَلُ الزُّهْدِ اِخْفاءُ الزُّهْدِ.


متن فارسی

و آن حضرت فرمود:

برترین زهد نهان داشتن زهد است.

قبلی بعدی