دانش، ميراثى گرانبها ، و آداب ، زيورهاى هميشه تازه ، و انديشه ، آيينه اى شفاف است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  ارزش صبر و زهد و ورع و رضا ( حکمت شماره 4 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

4 - وَ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ:

  1. الْعَجْزُ آفَةٌ،
  2. وَ الصَّبْرُ شَجاعَةٌ،
  3. وَ الزُّهْدُ  ثَرْوَةٌ،
  4. وَ الْوَرَعُ جُنَّةٌ،
  5. وَ نِعْمَ الْقَرينُ الرِّضى.

متن فارسی

آن حضرت فرمود:

  1. ناتوانی‌ آفت،
  2. پایداری‌ شجاعت،
  3. زهد در دنیا  ثـروت،
  4. و پاکدامنی‌ سپر از بلاست.
  5. و رضا به قضا همنشینی‌ نیکوست
قبلی بعدی