آن كه جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پُست كرده ، و آن كه راز سختى هاى خود را آشكار سازد خود را خوار كرده ، و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بى ارزش كرده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  رنگ رخساره خبر می‌دهد از سرّ درون ( حکمت شماره 26 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

26 - وَ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ:

ما اَضْمَرَ اَحَدٌ شَيْئاً اِلاّ ظَهَرَ فى فَلَتاتِ لِسانِهِ وَ صَفَحاتِ وَجْهِـهِ.


متن فارسی

و آن حضرت فرمود:

کسی‌ چیزی‌ را در درونش پنهان نمی‌ کند مگر اینکه از سخنان بی‌ تأمّلش و از صفحات رخسارش آشکار می‌ گردد.

قبلی بعدی