دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  نتیجه سوء رفتار با مردم ( حکمت شماره 35 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

35 - وَ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ:

مَنْ اَسْرَعَ اِلَى النّاسِ بِما يَكْرَهُونَ، قالُوا فيهِ ما لايَعْلَمُونَ.


متن فارسی

و آن حضرت فرمود:

کسی‌ که به کارهایی‌ که مردم را خوشایند نیست بشتابد،مردم آنچه را نمی‌ دانند در حق او می‌ گویند.

قبلی بعدی