(آنگاه كه خبر كشته شدن محمد بن ابى بكر را به او دادند فرمود) همانا اندوه ما بر شهادت او ، به اندازه شادى شاميان است، جز آن كه از آن يك دشمن ، و از ما يك دوست كم شد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  فرق اغنیا و فقرا ( حکمت شماره 56 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

56 - وَ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ:

  1. الْغِنى فِى الْغُرْبَةِ وَطَنٌ،
  2. وَالْفَقْرُ فِى الْوَطنِ غُـرْبَـةٌ  .

متن فارسی

و آن حضرت فرمود:

  1. ثروت در غربت وطن،
  2. و تهیدستی‌ در وطن غربت است.
قبلی بعدی