بزرگ ترين عيب آن كه چيزى را در خوددارى، بر ديگران عيب بشمار!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  راه ظفر ( حکمت شماره 48 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

48 - وَ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ:

  1. الظَّفَرُ بِالْحَزْمِ،
  2. وَ الْحَزْمُ بِاِجالَةِ الرَّأْىِ،
  3. وَ الرَّأْىُ بِتَحْصينِ الاَْسْرارِ.

متن فارسی

و آن حضرت فرمود:

  1. پیروزی‌ به احتیاط،
  2. و احتیاط در به کارگیری‌ رأی‌،
  3. و رأی‌ به حفظ اسرار است.
قبلی بعدی