چون سختى ها به نهايت رسد، گشايش پديد آيد، و آن هنگام كه حلقه هاى بلا تنگ گردد آسايش فرا رسد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  ارزش پند و نصیحت ( حکمت شماره 59 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

59 - وَ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ:

مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ.


متن فارسی

و آن حضرت فرمود:

آن که تو را از بدی‌ بیم دهد چون کسی‌ است که به خوبی‌ مژده دهد.

قبلی بعدی