همانا خداى سبحان روزى فقراء را در اموال سرمايه داران قرار داده است، پس فقيرى گرسنه نمى ماند جز به كاميابى توانگران ، و خداوند از آنان دربارة گرسنگى گرسنگان خواهد پرسيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  گناهی بهتر از حسنه ( حکمت شماره 46 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

46 - وَ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ:

سَيِّئَةٌ تَسُوءُكَ خَيْرٌ عِنْدَاللّهِ مِنْ حَسَنَة تُعْـجِبُـكَ .


متن فارسی

و آن حضرت فرمود:

کار زشتی‌ که تو را برنجاند، نزد خداوند از عملی‌ که تو را دچارخودبینی‌ نماید بهتر است.

قبلی بعدی