چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   پیش از درگذشت از دنیا ( خطبه شماره 149 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

149.وَ مِنْ كَلام لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَبْلَ مَوْتِهِ

 1. اَيُّهَا النّاسُ، كُلُّ امْرِئ لاق ما يَفِرُّ مِنْهُ فى فِرارِهِ، وَالاَْجَلُ مَساقُ النَّفْسِ، 
 2. وَالْهَرَبُ مِنْهُ مُوافاتُهُ. كَمْ اَطْرَدْتُ الاَْيّامَ اَبْحَثُها عَنْ مَكْنُونِ هذَا الاَْمْرِ، 
 3. فَاَبَى اللّهُ اِلاّ اِخْفاءَهُ! هَيْهاتَ، عِلْمٌ مَخْزُونٌ. اَمّا وَصِيَّتى:
 4.  فَاللّهُ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
 5. فَلاتُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ. اَقيمُوا هذَيْنِ الْعَمُودَيْنِ، وَ اَوْقِدُوا هذَيْنِ الْمِصْباحَيْنِ. 
 6. وَ خَلاكُمْ ذَمٌّ مالَمْ تَشْرُدُوا. حُمِّلَ كُلُّ امْرِىء مِنْكُمْ مَجْهُودَهُ، وَ خُفِّفَ عَنِ الْجَهَلَةِ. 
 7. رَبٌّ رَحيمٌ، وَ دينٌ قَويمٌ، وَ اِمامٌ عَليمٌ. اَنَا بِالاَْمْسِ صاحِبُكُمْ، 
 8. وَ اَنَا الْيَوْمَ عِبْرَةٌ لَكُمْ، وَ غَداً مُفارِقُكُمْ. غَفَرَاللّهُ لى وَ لَكُمْ.
 9. اِنْ تَثْبُتِ الْوَطْاَةُ فى هذِهِ الْمَزَلَّةِ فَذاكَ، 
 10.  وَ اِنْ تَدْحَضِ الْقَدَمُ فَاِنّا كُنّا فى اَفْياءِ اَغْصان، وَ مَهَبِّ رِياح، وَ تَحْتَ ظِلِّ غَمام اضْمَحَلَّ فِى الْجَوِّ مُتَلَفِّقُها،
 11.  وَ عَفا فِى الاَْرْضِ مَخَطُّها. وَ اِنَّما كُنْتُ جاراً جاوَرَكُمْ بَدَنى اَيّاماً،
 12.  وَ سَتُعْقَبُونَ مِنّى جُثَّةً خَلاءً: ساكِنَةً بَعْدَ حَراك، وَ صامِتَةً بَعْدَ نُطُوق . 
 13. لِيَعِظْكُمْ هُدُوّى، وَ خُفُوتُ اِطْراقى، وَ سُكُونُ اَطْرافى، 
 14. فَاِنَّهُ اَوْعَظُ لِلْمُعْتَبِرينَ مِنَ الْمَنْطِقِ الْبَليغِ،وَ الْقَوْلِ الْمَسْمُوعِ. 
 15. وَداعى لَكُمْ وَداعُ امْرِئ مُرْصِد لِلتَّلاقى.
 16. غَداً تَرَوْنَ اَيّامى وَ يُكْشَفُ لَكُمْ عَنْ سَرائِرى،
 17. وَ تَعْرِفُونَنى بَعْدَ خُلُوِّ مَكانِى، وَ قِيامِ غَيْرى مَقامى.

متن فارسی

از سخنان آن حضرت است پیش از درگذشت از دنیا

 1. اى مردم، هر کس مرگى را که از آن فرارى است ملاقات خواهد کرد، ایّام زندگى صحنه راندن به سوى مرگ است، 
 2. و گریز از مرگ آمدن به سوى آن است. چه روزهایى که در اسرار پنهان مرگ کنجکاوى کردم، 
 3. ولى خداوند جز پنهان داشتن آن را نخواست! هیهات، این دانشى نهفته است. اما سفارشم به شما:
 4.  خداست پس چیزى را با او شریک قرار ندهید، و محمّد صلّى اللّه علیه وآله است
 5. پس سنّت او را ضایع نکنید. این دو پایه (یعنى توحید و سنّت) را برپا نگاه دارید، و این دو چراغ را بیفروزید. 
 6. تا وقتى پراکنده نگردید سرزنشى بر شما نیست. به هر یک از شما به اندازه قدرتش تکلیف شده، و به نادانان تخفیف داده شده است.
 7.  خدایتان پروردگارى مهربان، و دینتان دینى استوار،و پیشوایتان پیشوایى داناست. 
 8. من دیروز همراه شما بودم، امروز مایه عبرت شما هستم، و فردااز شما جـدایم. خداوند من و شما را بیامـرزد.
 9. اگر در لغزشگاه دنیا گامم استوار بماند (و زنده باشم) که مراد شماست، 
 10.  و اگر گامم بلغزد (و از دنیابروم) چنان بوده که مدتى زیر سایه شاخه ها، و گذرگاه بادها، و در سایه ابرهاى متراکمى که در فضاى آسمان نابود شد، 
 11. و آثارشان روى زمین از بین رفت به سر برده ایم. من همسایه شما بودم که مدتى جسمم با شما مجاورت داشت، 
 12. و به زودى از من بدنى بى جان: ساکن پس از حرکت، و ساکت پس از گویایى به جا خواهد ماند.
 13.  آرمیدن من، از گردش افتادن زبانم و بى حرکت شدن دست و پایم باید شما را پند دهد، 
 14. چرا که این وضع براى آنان که بخواهند پند گیرند از هر منطق رسا و گفتار با اثر پندآموزتر است. 
 15. وداع من با شما وداع کسى است که مهیّاى دیدار خداست.
 16. فردا که نیستم ارزش حیات مرا خواهید یافت، و رازهاى درونم برایتان آشکار خواهد شد،
 17. و آنچنان که باید مرا خواهید شناخت پس از اینکه جایم را خالى دیدید، و دیگرى به جاى من قرار گرفت.
قبلی بعدی