چون سختى ها به نهايت رسد، گشايش پديد آيد، و آن هنگام كه حلقه هاى بلا تنگ گردد آسايش فرا رسد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دل نبستن به آمال ( حکمت شماره 34 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

34 - وَ قالَ عَلَيْهِ السَّلامُ:

اَشْرَفُ الْغِنى تَرْكُ الْمُنى.


متن فارسی

و آن حضرت فرمود:

برترین بی‌ نیازی‌ واگذاردن آرزوهاست.

قبلی بعدی