رترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  منع آب ( خطبه شماره 51 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

51.وَ مِنْ خُطْبَة لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمّا غَلَبَ اَصْحابُ مُعاوِيَةَ اَصْحابَهُ عَلَيْهِ السّلامُ عَلى شَريعَةِ الْفُراتِ بِصِـفّيـنَ وَ مَنَـعُوهُـمْ مِـنَ الْمـاءِ

  1. قَدِ اسْتَطْعَمُوكُمُ الْقِتالَ، فَاَقِرُّوا عَلى مَذَلَّة وَ تَأْخيرِ مَحَلَّة،
  2. اَوْ رَوُّوا السُّيُوفَ مِنَ الدِّماءِ تَرْوَوْا مِنَ الْماءِ.
  3. فَالْمَوْتُ فى حَياتِكُمْ مَقْهُورينَ، وَالْحَياةُ فى مَوْتِكُمْ قاهِرينَ.
  4. اَلا وَ اِنَّ مُعاوِيَةَ قَادَ لُمَةً مِنَ الْغُواةِ، وَ عَمَسَ عَلَيْهِمُ الْخَبَرَ حَتّى جَعَلُـوا نُحُورَهُـمْ اَغْـراضَ الْمَنِيَّةِ.

متن فارسی

از خطبه هاى آن حضرت است زمانى که ارتش معاویه در جنگ صفین بر یاران آن حضرت پیشى گرفته، راه ورود به آب فرات را اشغال کردند و لشکر امام را از برداشتن آب مانع شدند

  1. آنان از شما خوراک جنگ خواستند، یا به پستى تن داده و شرف خود را از دست بگذارید،
  2. یا شمشیرتان را از خون آنان سیراب کرده تا از آب سیراب شوید.
  3. زیرا نابودى شما در آن زندگى است که محصولش شکست از دشمن است، و زندگى شما در آن مرگى است که نتیجه اش پیروزى بردشمن است.
  4. بدانید معاویه دسته اى گمراهان منحرف را به دنبال خود آورده، و حقیقت را از آنان پنهان کرده، تا این بى خبران گلوهاى خود را آماج تیر مرگ نموده اند.
قبلی بعدی