رترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  ویژگى مالک اشتر ( نامه شماره 13 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

13.وَ مِنْ کِتابٍ لَهُ عَلیهِ السَّلام ُإِلَى أَمِیرَیْنِ مِنْ أُمَراءِ جَیْشِهِ

  1. وَ قَدْ أَمَّرْتُ عَلَیْکُمَا وَ عَلَى مَنْ فِی حَیِّزِکُمَا مَالِکَ بْنَ الْحَارِثِ الْاَشْتَرَ،
  2. فَاسْمَعا لَهُ وَ أَطِیعَا، وَ اجْعَلَاهُ دِرْعاً وَ مِجَنًّا،
  3. فَإِنَّهُ مِمَّنْ لا یُخَافُ وَهْنُهُ وَ لا سَقْطَتُهُ
  4. وَ لا بُطْؤُهُ عَمَّا الْاِسْرَاعُ إِلَیْهِ أَحْزَمُ،
  5. وَ لا إِسْرَاعُهُ إِلَى مَا الْبُطْءُ عَنْهُ أَمْثَلُ.

متن فارسی

13.و از نامه آن حضرت است به دو نفر از سران سپاهش

  1. من مالک بن حارث اشتر را بر شما و بر آنان که تحت فرمان شما هستند، امیر ساختم؛
  2.  گوش به فرمانش دهید و از او اطاعت کنید. او را زره و سپر محکم خویش سازید،
  3. زیرا او کسى است که سستى در او راه ندارد و لغزش پیدا نمى کند،
  4. در جایى که سرعت لازم است کندى نخواهد کرد
  5. و در آن جا که کندى و آرامش لازم است سرعت و شتاب به خرج نمى دهد.
قبلی بعدی