(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  جبران گناه ( حکمت شماره 24 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

24. و قال (علیه السلام):

  1. مِنْ کَفَّارَاتِ الذَّنُوبِ الْعِظَامِ
  2.  إِغَاثَةُ الْمَلْهوفِ.
  3. وَالتَّنْفِیسُ عَنِ الْمَکْرُوبِ.

متن فارسی

امام (علیه السلام) فرمود:

  1. از جمله کفاره هاى گناهان بزرگ،
  2. به فریاد بیچاره و مظلوم رسیدن .
  3. وتسلّى دادن به افراد غمگین است.
قبلی بعدی