اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  شگفتى هاى آفرینش انسان ( حکمت شماره 8 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

8. و قال (علیه السلام):

  1. اِعْجَبُوا لِهذَا الْاِنْسَانِ یَنْظُرُ بِشَحْمٍ،
  2. وَ یَتَکَلَّمُ بِلَحْمٍ،
  3. وَ یَسْمَعُ بِعَظْمٍ،
  4. وَ یَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ!!

متن فارسی

امام (علیه السلام) فرمود:

  1. از این انسان تعجب کنید که با یک قطعه پیه مى بیند،
  2. با قطعه گوشتى سخن مى گوید،
  3. با استخوانى مى شنود
  4. و از شکافى تنفس مى کند!
قبلی بعدی