همانا خداى سبحان روزى فقراء را در اموال سرمايه داران قرار داده است، پس فقيرى گرسنه نمى ماند جز به كاميابى توانگران ، و خداوند از آنان دربارة گرسنگى گرسنگان خواهد پرسيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  تحلیلی درباره قتل عثمان ( خطبه شماره 30 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

 

30.وَ مِنَ الْکَلَام‏ لَه‏ علیه السلام فی معنى قتل عثمان و هو حکم له على عثمان و علیه و على الناس بما فعلوا و براءة له من دمه:

 1. لَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَکُنْتُ قَاتِلاً،
 2.  أَوْ نَهَیْتُ عَنْهُ لَکُنْتُ نَاصِراً،
 3. غَیْرَ أَنَّ مَنْ نَصَرَهُ،
 4.  لا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَقُولَ: خَذَلَهُ مَنْ أَنا خَیْرٌ مِنْهُ،
 5. وَ مَنْ خَذَلَهُ لا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَقُولَ: نَصَرَهُ مَنْ هُوَ خَیْرٌ مِنِّی.
 6. وَ أَنا جَامِعٌ لَکُمْ أَمْرَهُ،
 7.  اسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ الْاَثَرَةَ،  
 8. وَ جَزِعْتُمْ فَأَسَأْتُمُ الْجَزَعَ،
 9.  وَ لِلّهِ حُکْمٌ وَاقِعٌ فِی الْمُسْتَأْثِرِ وَ الْجازِعِ.

متن فارسی

 

30. از خطبه هاى آن حضرت استتحلیلى درباره قتل عثمان سخنانى که موضع عثمان و موضع خود و نیز موضع مردم را در برابر کارهایى که در این حادثه کردند، روشن ساخته و خود را به طور کامل از خون عثمان تبرئه کرده است.

 1. اگر من به آن (کشتن عثمان) فرمان داده بودم، قاتل محسوب مى شدم
 2. و اگر از آن نهى مى کردم، یاور او به شمار مى آمدم (ولى من نه مى خواستم قاتل او باشم و نه یاور او)
 3. امّا کسى که او را یارى کرد،
 4. نمى تواند بگوید: «از کسانى که دست از یارى اش برداشتند، بهترم».
 5. و کسى که دست از یارى اش برداشت، نمى تواند بگوید: «کسى که او را یارى کرد، از من بهتر بود» (چرا که به هر حال، حامیان او به یقین افراد بدى بوده اند).
 6. و من جریان کار او را در عبارتى کوتاه و پرمعنا براى شما خلاصه مى کنم:
 7. او استبداد ورزید، استبداد بسیار بدى،
 8. و شما ناراحت شدید و واکنش بدى نشان دادید و از حد گذراندید
 9. و خداوند در این مورد حکمى دارد که درباره مستبدّان و افراط گران جارى مى شود (و هر کدام به سزاى اعمال خود مى رسند).
قبلی بعدی