از نافرمانى خدا در خلوت ها بپرهيزيد، زيرا همان كه گواه است، داورى مى كند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  پيروى نکردن آرزوها ( حکمت شماره 18 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

18- وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ جَرَى فِي عِنَان أَمَلِهِ عَثَرَ بِأَجَلِهِ.
 


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: هر که همراه با افسار آرزوهاى خود بشتابد، با فرا رسيدن مرگش، مى لغزد و به زمين مى خورد.

 

قبلی بعدی