استوارى رأى با كسى است كه قدرت و دارايى دارد، با روى آوردن قدرت، روى آورد، و با پشت كردن آن روى بر تابد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  شيوه ى معاشرت ( حکمت شماره 9 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

9- وَ قَالَ (عليه السلام): خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَکوْا عَلَيکمْ وَ إِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيکمْ.
 


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: با مردم به نوعى آميزش کنيد که هرگاه با دارا بودن اين نوع آميزش از جهان رفتيد، بر شما گريه کنند  و اگر زنده مانديد، با اشتياق به سوى شما آيند.

 

قبلی بعدی