سينه خردمند صندوق راز اوست و خوشرويى وسيله دوست يابى ، و شكيبايى ، گورستان پوشاننده عيب هاست . و يا فرمود : پرسش كردن وسيله پوشاندن عيب هاست ، و انسان از خود راضى ، دشمنان او فراوانند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  تحمل بيمارى ( حکمت شماره 26 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

26- وَ قَالَ (عليه السلام): امْشِ بِدَائِک مَا مَشَى بِک.


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: تا زمانى که دردت با تو راه مى رود و قابل تحمل است.تو با او راه برو و آن را تحمل کن .

قبلی بعدی