(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  تحمل بيمارى ( حکمت شماره 26 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

26- وَ قَالَ (عليه السلام): امْشِ بِدَائِک مَا مَشَى بِک.


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: تا زمانى که دردت با تو راه مى رود و قابل تحمل است.تو با او راه برو و آن را تحمل کن .

قبلی بعدی