خداى سبحان طاعت را غنيمت زيركان قرار داد آنگاه كه مردم ناتوان ، كوتاهى كنند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  خلافت ، حق امام عليه السلام ( حکمت شماره 21 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

21- وَ قَالَ (عليه السلام): لَنَا حَقٌّ فَإِنْ أُعْطِينَاهُ وَ إِلَّا رَکبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ وَ إِنْ طَالَ السُّرَى.
 قال الرضي : و هذا من لطيف الکلام و فصيحه و معناه أنا إن لم نعط حقنا کنا أذلاء و ذلک أن الرديف يرکب عجز البعير کالعبد و الأسير و من يجري مجراهما.
 


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: ما حقى داريم، (يعنى حق امامت و خلافت) که اگر به ما عطا شود (دريافت خواهيم کرد) و اگر عطا نشود، بر روى کفل شتر، سوار مى شويم هر چند، راهى که در شب تاريک مى پيماييم، دراز بوده باشد.
 (کنايه از تحمل رنج در مدتى طولانى) شريف رضى گويد: اين سخن از جمله سخنان لطيف و فصيح است و معنى آن، اين است که اگر حق ما به ما عطا نشود، ما خوار خواهيم بود. با اين توضيح که در عقب کمر شتر و پشت سر کسى که در جلو سوار است کسانى از قبيل برده و اسير و همانند آنها سوار مى شوند  (که خوار و زبون به حساب مى آيند)

 

قبلی بعدی