شايسته نيست به سخنى كه از دهان كسى خارج شد، گمان بد ببرى ، چرا كه براى آن برداشت نيكويى مى توان داشت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  به اشعث بن قيس ( نامه شماره 5 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

5.و من کتاب له (علیه السلام) إلی أشعث بن قيس عامل أذربيجان :
وَ إِنَّ عَمَلَک لَيْسَ لَک بِطُعْمَةٍ وَ لَکنَّهُ فِي عُنُقِک أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعًی لِمَنْ فَوْقَک لَيْسَ لَک أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ وَ لَا تُخَاطِرَ إِلَّا بِوَثِيقَةٍ وَ فِي يَدَيْک مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّی تُسَلِّمَهُ إِلَيَّ وَ لَعَلِّي أَلَّا أَکونَ شَرَّ وُلَاتِک لَک وَ السَّلَامُ .


متن فارسی

قسمتی از نامه ای است از اميرالمومنين (علیه السلام)به اشعث بن قيس، عامل و کارگزار ناحيه آذربايجان: .
و همانا شغل تو به منزله طعمه و خوراکی برای تو نيست بلکه آن امانتی است که بر ذمه و گردن تو نهاده شده و تو از طرف کسی که فوق تو می باشد سرپرستی مردمی را که بر آنان فرمان می رانی، به عهده داری، چنين حقی برای تو نيست که با رعيت و کسانی که امور ايشان به تو سپرده شده، با استبداد و خودکامگی رفتار نمايی، و در حالی که مالی از مالهای خدای عزوجل در اختيار تو است و تو از جمله خزانه دارهای او هستی ، مواظب باش (که با تصرف ناروا در آن مال) خود را به خطر نيفکنی مگر آنگاه که اطمينان خاطری يا فرمانی از من دريافت داشته باشی، (مواظب باش که به کاری خطرناک در اين باره دست نزنی) تا آنگاه که آن مال را به من تسليم کنی.
 و باشد که من، بدترين واليان تو برای تو، نبوده باشم.
 والسلام

 

قبلی بعدی