پاكدامنى زيور تهيدستى ، و شكر گزارى زيور بى نيازى (ثروتمندى) است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   چهره ها (مروجین)  >  استاد شهید مرتضي مطهري

استاد شهید مرتضي مطهري

عالم جليل القدر، استاد محقق، جامع علوم و معارف اسلامي حاج شيخ مرتضي مطهري خراساني رضون الله عليه يکي از شخصيت‏هاي علمي و فرهنگي در تاريخ معاصر بودند، که در حوزه‏ هاي علميه و دانشگاه به خدمات علمي ادامه مي‏دادند، و در مجامع فرهنگي و مساجد براي مردم سخنراني مي‏کردند.
نگارنده اين وجيزه از سالهاي 1335 با آن استاد عالي مقام در ارتباط بودم، ايشان در آن هنگام جلساتي داشتند و گروهي از فرهنگيان و دانشجويان و بازاريان در آن شرکت مي‏کردند، مباحث علمي و تحقيقي آن بزرگوار در شرح موضوعات و مسائل ديني و اسامي بسيار روشنگر و مفيد بود.
جلسات مرحوم مطهري در آن ايام اغلب در منازل تشکيل مي‏شد و بعد از چندي به مساجد و حسينيه‏ ها کشيده شد و عده زيادي در سخنرانيهاي ايشان شرکت مي‏کردند، سپس گروه‏هاي سياسي و روشن فکران مذهبي هم متوجه معظم له شدند و جلسات رنگ سياسي هم به خود گرفت و بر تعداد شرکت کنندگان افزوده گشت.
استاد مطهري بعد از سالهاي 1340 بصورت يک شخصيت علمي، فرهنگي و سياسي در ميان مردم مشهور شدند، و در دانشگاه‏ها و مراکز فرهنگي سخنراني مي‏نمودند و طبقات مختلف در آن شرکت داشتند، و جلسات منظمي هم در انجمن اسلامي پزشکان و انجمن اسلامي مهندسان برگذار مي‏کردند.
استاد شهيد رضوان الله عليه در مسجد دانشگاه تهران، حسينيه ارشاد، مسجد الجواد هم تدريس مي‏کردند و در مدرسه علميه مروي، و دانشکده الهيات هم فلسه مي‏گفتند، و هفته ‏اي دو روز به حوزه علميه قم مي‏رفتند و در آن جا تدريس مي‏ نمودند، و حوزه و دانشگاه از وجود ايشان استفاده مي‏بردند.
مرحوم مطهري آثار زيادي دارند که يکي از آن ها کتاب «سيري در نهج البلاغه» مي‏باشد، که مکرر چاپ شده است، حالات مرحوم استاد رحمه الله عليه بسيار مشروح بوده و در اين رساله جاي بحث از آن نيست .
منبع : عزيز الله عطاردي؛ علماي خراسان و نهج البلاغه؛ص 36.