پاكدامنى زيور تهيدستى ، و شكر گزارى زيور بى نيازى (ثروتمندى) است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  گرفتار فتنه ( حکمت شماره 14 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

14- وَ قَالَ (عليه السلام): مَا کلُّ مَفْتُونٍ يعَاتَبُ.


متن فارسی

اميرالمومنين (عليه السلام) فرمود: چنين نيست که هر کس داخل فتنه اى شده باشد، مورد عتاب و سرزنش قرار گيرد  (زيرا ممکن است به علتى ناگزير از ورود به آن فتنه بوده است)

قبلی بعدی