مردم ستمكار را سه نشان است: با سركشى به مافوق خود ستم روا دارد، و به زير دستان خود با زور و چيرگى ستم مى كند، و ستمكاران را يارى مى دهد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( علی اصغر فقیهی)  >  رابطه ي عوامل جغرافيايي و فرهنگي ( خطبه شماره 14 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

14- و من کلام له (علیه السلام) فی مثل ذلک :
أَرْضُکمْ قَرِیبَةٌ مِنَ الْمَاءِ بَعِیدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ خَفَّتْ عُقُولُکمْ وَ سَفِهَتْ حُلُومُکمْ فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِنَابِلٍ وَ أُکلَةٌ لِآکلٍ وَ فَرِیسَةٌ لِصَائِلٍ.


متن فارسی

در نکوهش مردم بصره

کلامی است از امیرالمومنین علیه السلام در همین زمینه: (درباره بصره) سرزمین شما به آب نزدیک و از آسمان دور است، عقلهایتان سبک و بردباریهایتان (یا ادراک و شعورتان) به نادانی و پستی گراییده است.
 پس شما
(با این صفات) هدف هر تیرانداز و خوراک هر کسی هستید که قصد خوردنتان را داشته باشد، و طعمه هر هجوم کننده می باشید.

قبلی بعدی